Tjänster

Tjänster – vi bygger stort och smått

Vi installerar ventilation i bostäder, skolor, kontor, affärslokaler, museer, verkstäder, industrilokaler, lagerlokaler samt extrema, precisionskrävande och klimatkänsliga lokaler mm.

Kvalitet & miljö

Vi arbetar enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001 och Miljöledningssystem ISO 14001.

Ventilation

Ventilationslösningar

För att kunna utföra arbetet på bästa sätt har vi en egen verkstad där vi bygger specialdelar och annat som krävs för att skräddarsy ventilationslösningar.

Läs mer →

OVK

OVK

Låt oss utföra er obligatoriska ventilationskontroll (OVK). Vi tillhandahåller licensierad OVK-kontrollant.

Läs mer →