Om Metag

Metag – stabilt och med lång erfarenhet

Ventilationsföretaget Metag grundades 1975 och drivs fortfarande med stort engagemang. Vi utvecklar kontinuerligt både verksamheten och produkterna. Vi vet att god service och hög kvalitet är våra viktigaste tillgångar. Några av våra kunder har varit kvar i mer än 30 år.

De flesta kunderna finns i Stockholm men vi åker ut på uppdrag i hela Sverige. Under årens lopp har vi dessutom haft ett flertal projekt i andra världsdelar, där kraven på ventilationsanläggningarna varit höga och lockat oss att utveckla nya lösningar. Vi vet bland mycket annat hur man värmer arktisk luft och kyler ökenluft på bästa sätt.

Metag
Luftbehandling

Erfarenhet och utveckling inom luftbehandling och ventilation

Vår långa erfarenhet tillsammans med kreativitet och en egen verkstad gör att vi alltid kunnat engagera oss i utveckling av nya produkter och lösningar. Vi är specialister på värmeåtervinning inom ventilation, en stor energibesparing som leder till minskade kostnader både för kunden och miljön.

Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Våra ventilationslösningar påverkar ju människors direkta närmiljö och vi vill att den ska ha så hög kvalitet som möjligt.

Klimatkänsliga miljöer

Vi blir ofta anlitade när precisionen ska vara exakt och när miljöerna ställer högre krav på utrustningen än vanligt. T.ex. anlitade Statens Fastighetsverk Metag för ombyggnad av ventilationssystemet som betjänar själva Wasaskeppets närmiljö i museet.

Ett familjeföretag

Metag är ett familjeföretag som drivs av två generationer. Omsättningen har ökat varje år. I företagsgruppen ingår även Ventilation & Lackboxteknik som installerar ventilation i billackeringsverkstäder.

Det är en hård miljö för ventilationsanläggningar och Ventilation & Lackboxteknik är specialister på produkter som fungerar i sådana extrema miljöer.