2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

OVK

De flesta fastighetsägare behöver utföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Låt oss göra den åt dig. Vi tillhandahåller licensierad OVK-kontrollant, professionella luftflödesinjusterare och vi kan givetvis hjälpa till att åtgärda eventuella anmärkningar.

Kontakta oss

Tel: 08- 555 72 900
E-post: info@metag.se

Ventilation i alla miljöer